• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 82,953,393 hits to-date.  This site has seen 82,953,393 hits to-date.  This site has seen 82,953,393 hits to-date.  This site has seen 82,953,393 hits to-date.  This site has seen 82,953,393 hits to-date.  This site has seen 82,953,393 hits to-date.  This site has seen 82,953,393 hits to-date.  This site has seen 82,953,393 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
“มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand ๔.๐” พิมพ์

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี  ๒๕๖๐ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand ๔.๐” ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

Image

 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ  “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand ๔.๐” เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนกระตุ้นให้นักวิจัยดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ขยายวงกว้างมากขึ้นทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ  นิสิตนักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐ และกล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อจากนั้นมีการมอบของที่ระลึกแก่องค์ปาฐกถา และ Ms.OU MAN ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี พร้อมทั้งการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นการแสดงรำอวยพร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน ณ ห้องQS2-101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
     ภายในงาน สำหรับช่วงเช้า  ปาฐกถาพิเศษ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand ๔.๐” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๐ กลุ่ม โดยแบ่งดังนี้ กลุ่มภาษา จำนวน ๒ กลุ่ม กลุ่มมนุษยศาสตร์ จำนวน ๓ กลุ่ม และกลุ่มสังคมศาสตร์ จำนวน ๕ กลุ่ม ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัย จำนวนทั้งหมด  ๘๐ คนที่เข้ารวมนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สอบถามเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.0-3810-2336  www.huso.buu.ac.th

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 26 พฤษภาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.