• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 79,012,119 hits to-date.  This site has seen 79,012,119 hits to-date.  This site has seen 79,012,119 hits to-date.  This site has seen 79,012,119 hits to-date.  This site has seen 79,012,119 hits to-date.  This site has seen 79,012,119 hits to-date.  This site has seen 79,012,119 hits to-date.  This site has seen 79,012,119 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ไทยกสิกร พิมพ์

     โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ เปิดงานโลกวิทยาศาสตร์ไทยกสิกร และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

Image

     วันนี้ (16 มิ.ย.60) ที่โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงานโลกวิทยาศาสตร์ไทยกสิกร และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ คอยให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์
     นายสัญชัย กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ยังขาดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ จากปัญหาดังกล่าว ทางบริษัทเอสแอนด์เจฯ จึงจัดสรรงบประมาณจำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง
     ซึ่งในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น ฐานแรงเสียดทานมหาสนุก ผักกาดเปลี่ยนสี เรื่องผิวๆ ของน้ำ เป็นต้น เพื่อปลูกฝังทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการถ่ายทอดและการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่สังคม 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
     นายสัญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างมากมาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนทุกคนควรได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการฝึกผู้เรียน ให้ได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆนั้น ก็คือนักเรียนต้องมีนิสัยนักวิทยาศาสตร์ รู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล อีกทั้งต้องรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย นอกจากนี้ยังต้องได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง จึงจะทำให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนรู้ให้มีคุณภาพและก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 24 เมษายน 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.