เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,868,521 hits to-date.   This site has seen 176,868,521 hits to-date.   This site has seen 176,868,521 hits to-date.   This site has seen 176,868,521 hits to-date.   This site has seen 176,868,521 hits to-date.   This site has seen 176,868,521 hits to-date.   This site has seen 176,868,521 hits to-date.   This site has seen 176,868,521 hits to-date.   This site has seen 176,868,521 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ศึกษาเรียนรู้ดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย พิมพ์

คณะนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนวิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออกเข้าศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียที่ เทศบาลเมืองศรีราชา 

Image Image

      ที่  ห้องประชุมสภาชั้น 2 เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นายกิตติ โตวิวัธ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชาให้การต้อนรับ คณะนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนวิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออก เนื่องจากโรงเรียนวิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออกได้ทำการเปิดการเรียนการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ได้มีการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงนำนักเรียนเขาศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง การบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและได้ศึกษาวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้ถูกต้องดังนั้นโรงเรียนวิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออกนำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. จำนวน  53 คน และดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. จำนวน 3 คน และคณะครู จำนวน 5 คน เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองศรีราชา

พงษ์ศักดิ์ พ้นจ้งหรีด : รายงาน  2009-09-11

Image Image

Image Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.