เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,867,574 hits to-date.   This site has seen 176,867,574 hits to-date.   This site has seen 176,867,574 hits to-date.   This site has seen 176,867,574 hits to-date.   This site has seen 176,867,574 hits to-date.   This site has seen 176,867,574 hits to-date.   This site has seen 176,867,574 hits to-date.   This site has seen 176,867,574 hits to-date.   This site has seen 176,867,574 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระแถลงนโยบาย พิมพ์

“นายกสมเจต์” แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ เน้นเรื่องการศึกษา สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้กินดีอยู่ดี

Image

     ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพระ อ.ศรีราชา นายสุรพล ชลคุณากร ประธานสภาเทศบาลตำบลบางพระ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพระ ในญัตติแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบางพระต่อสภาเทศบาลฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายกันเป็นจำนวนมาก

     นายสมเจตน์ เกตุวัตถา ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลว่า หลังจากที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ให้เข้ามาบริหารงานอีกสมัย ทางทีมพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการกำหนดแผนการพัฒนา เพื่อให้สังคมน่าอยู่ สู่รัฐสวัสดิการ หมู่บ้านท่องเที่ยวระดับสากล พลเมืองเป็นมิตรจิตแจ่มใส ส่งออกวัฒนธรรมแดนไกล วัฒนธรรมใฝ่รู้สู่สิ่งยาก บากบั่นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผู้นำวิจัยและพัฒนาศูนย์กีฬาเป็นอาชีพ เร่งรีบพลังงานทดแทน สู่แดนรางวัลคุณภาพแห่งชาติและนานาชาติ โดยมีการกำหนดนโยบาย ออกเป็น 6 ด้านใหญ่ๆ ด้วยกันคือ นโยบายด้านการเมืองการบริหาร , นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ,นโยบายด้านสังคม , นโยบายด้านเศรษฐกิจ , นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายด้านการต่างประเทศ

     นายสมเจตน์ ยังกล่าวอีกว่า นโยบายที่กำหนดขึ้นมานี้ จะประสบผลสำเร็จได้ ก็จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ต้องมีความสามัคคีกันและช่วยกันพัฒนาเทศบาลตำบลบงพระ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับเทศบาลชั้นนำต่อไป และสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือ ต้องขอขอบคุณบรรดาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเทศบาลตำบลบางพระ จนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป เมื่อสมัยบริหารงานที่ผ่านมา และสมัยนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ให้เข้ามาบริหารงานอีกครั้ง และเราก็ต้องการที่ขับเคลื่อนองค์กรท้องถิ่นของเรา ให้อยู่ดีกินดี พร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับ อบต.บางพระ เพื่อที่จะทำการขับเคลื่อนการพัฒนาไปข้างหน้าพร้อมๆกัน เพื่อจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในท้องถิ่น และใน 4 ปีบริหารนี้ กระผมจะพยายามทำให้ดีที่สุด

2009-09-11

Image

Image

Image

Image

ImageImage

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.