• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 89,361,597 hits to-date.  This site has seen 89,361,597 hits to-date.  This site has seen 89,361,597 hits to-date.  This site has seen 89,361,597 hits to-date.  This site has seen 89,361,597 hits to-date.  This site has seen 89,361,597 hits to-date.  This site has seen 89,361,597 hits to-date.  This site has seen 89,361,597 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กรมอนามัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลทันตสาธารณสุขสุขภาพช่องปาก พิมพ์

     สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทันตสาธารณสุขสุขภาพช่องปากของกลุ่มคนแต่ละอายุ เพื่อจัดทำแผนระดับประเทศ

Image

     ที่  ห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นางเขมณัฏฐ์ เชื้อชัยทัศน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และเทศบาลเมืองศรีราชา ได้ลงพื้นที่สำรวจสุขภาพอนามัยทางช่องปากเพื่อการวางแผนการดำเนินโครงการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปาก ให้มีความเหมาะสมและคลอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดย เจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจช่องปากจากกลุ่มตัวอย่าง โดยทันตแพทย์ และบันทึกผลการตรวจ การสัมภาษณ์วิธีการดูแลช่องปาก และการรับบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากโดยบุคคลากรสาธารณสุข เพื่อจะนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านทันตสาธารณสุขระดับประเทศ และจะนำไปประชุมการปรับมาตรฐานทีมเก็บรวบรวมข้อมูลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากต่อไป

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 17 กรกฎาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.