เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,866,288 hits to-date.   This site has seen 176,866,288 hits to-date.   This site has seen 176,866,288 hits to-date.   This site has seen 176,866,288 hits to-date.   This site has seen 176,866,288 hits to-date.   This site has seen 176,866,288 hits to-date.   This site has seen 176,866,288 hits to-date.   This site has seen 176,866,288 hits to-date.   This site has seen 176,866,288 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สัมมนากระทรงเกษตรฯประจำปี2552 พิมพ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมมนาประจำปีงบประมาณ 2552

Image

      นายกมล จิตระวัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนาการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2552 เรื่อง “การตรวจราชการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร”  ณ ห้องนันทา สวนนงนุชพัทยา  จังหวัดชลบุรี 

     โดย การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับภารกิจและผลการตรวจราชการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ไว้จำนวน 15 โครงการ  ซึ่งสามารถจำแนกเป็น 5 กลุ่มโครงการ ได้แก่ กลุ่มโครงการศูนย์เรียนรู้ที่ใช้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , กลุ่มโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง , กลุ่มโครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรกรรม , กลุ่มโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร และกลุ่มโครงการสำคัญอื่นๆ

     โดยมีผู้เข้าสัมมนาในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 322 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับกรม และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยมีกำหนดการสัมมนาระหว่างวันที่ 9-11  กันยายน 2552  ที่ผ่านมา   และภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดการสัมมนาอย่างเป็นทางการแล้ว นาย กมล จิตระวัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมความงามของสวนสวยของสวนนงนุชพัทยาบนเนื้อที่กว่า 1,500 ไร่ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการแสดงช้างแสนรู้  โดยมี คุณ พัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา เป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้อีกด้วย

นิราช  ทิพย์ศรี ภาพ / ข่าว   2009-09-12

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.