• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 89,971,596 hits to-date.  This site has seen 89,971,596 hits to-date.  This site has seen 89,971,596 hits to-date.  This site has seen 89,971,596 hits to-date.  This site has seen 89,971,596 hits to-date.  This site has seen 89,971,596 hits to-date.  This site has seen 89,971,596 hits to-date.  This site has seen 89,971,596 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างหอพระ พิมพ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษา ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงาน

Image

     วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี  พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาขาว รกฺขิโต เจ้าอาวาสวัดสันติภักดิ์ รองประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษา ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงาน
     การทอดผ้าป่าสามัคคีมีวัตถุประสงค์สร้างหอพระในเขตพื้นที่บางพระ (ศาลาไม้สักทรงไทย) ขนาดกว้าง 5.4 เมตร ยาว 4.4 เมตร สูง 3.5 เมตร งบประมาณ ไม่เกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) และลานพื้นที่คอนกรีตหินทราย พื้นที่ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่ใช้ประมาณ2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธศรีเกษตรและพระพุทธรูปองค์อื่นๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้กราบไหว้สักการะบูชา จำนวนเงินที่ได้รับในการบริจาคครั้งนี้ 1,649,061.18 บาท

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 22 กรกฎาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.