• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 89,972,076 hits to-date.  This site has seen 89,972,076 hits to-date.  This site has seen 89,972,076 hits to-date.  This site has seen 89,972,076 hits to-date.  This site has seen 89,972,076 hits to-date.  This site has seen 89,972,076 hits to-date.  This site has seen 89,972,076 hits to-date.  This site has seen 89,972,076 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กลุ่มไทยออยล์ จัดทอดกฐินสามัคคี ยอดรวมกว่า 2.3 ล้านบาท พิมพ์

     กลุ่มไทยออยล์ จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีร่วมกับบริษัทในกลุ่ม บริษัทคู่ค้า และชุมชนในพื้นที่รอบโรงกลั่น  ณ วัดมโนรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ยอดกฐินรวม 2,299,755บาท   

Image

     วันนี้ (7 ต.ค.) บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด บริษัท ไทยออยล์พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด บริษัท ท็อปโซลเว้นท์ จำกัด บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยีเซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด ร่วมด้วยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด บริษัทคู่ค้า ชุมชนในพื้นที่ และผู้มีจิตศรัทธาได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีขึ้น ณ วัดมโนรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี      
     เพื่อร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยมีนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบังผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้เกียรติร่วมพิธี
     กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การตั้งองค์กฐิน ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม  2560 ตรงกับ (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) ต่อเนื่องในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560  (แรม 2 ค่ำ เดือน 11) ด้วยกิจกรรมพิธีการทางศาสนา ระหว่างประชาชนในชุมชน และพนักงานในกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสามัคคี ถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุ-สามเณร และถวายผ้ากฐิน โดยมียอดกฐินรวม 2,299,755 บาท      
     ประกอบด้วย เงินบริจาคจากบริษัทในกลุ่มไทยออยล์และพนักงาน จำนวน1,943,095บาท เงินจากผ้าป่า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 356,660บาท ซึ่งวัดมโนรมมีความประสงค์จะนำเงินกฐินดังกล่าวไปสร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธเมตตาจำลอง รวมไปถึงทำนุบำรุงบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมให้คงสภาพเดิม อันจะสร้างกุศล และยังประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่แหลมฉบังสืบไป

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 22 กรกฎาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.