• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,614,585 hits to-date.  This site has seen 174,614,585 hits to-date.  This site has seen 174,614,585 hits to-date.  This site has seen 174,614,585 hits to-date.  This site has seen 174,614,585 hits to-date.  This site has seen 174,614,585 hits to-date.  This site has seen 174,614,585 hits to-date.  This site has seen 174,614,585 hits to-date.  This site has seen 174,614,585 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทูลกระหม่อมหญิงฯเสด็จเปิดศูนย์ฯ พิมพ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER

Image

       วันพุธที่ 4 มีนาคม 2552 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ทั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกชุมรม TO BE NUMBER ONE และประชาชนจังหวัดชลบุรี รู้สึกสำนักในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อำเภอเมืองชลบุรี และโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) อำเภอพานทอง

       ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดชลบุรี และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ทรงเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี และทรงพระราชทานคำปรึกษาเยาวชนแกนนำซึ่งปฏิบัติงานในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

       ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE  อายุระหว่าง 10 – 24 ปี จำนวนทั้งสิ้น 236,345 คน คิดเป็นร้อยละ 87.24 ของเยาวชนกลุ่มนี้ทั้งหมดของจังหวัด กลยุทธ์สำคัญในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชลบุรี คือการบริหารจัดการโดยการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ การเพื่อดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเยาวชนในจังหวัดชลบุรี จัดการรณรงค์เพื่อสร้างกระแส “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในกลุ่มเยาวชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน โดยพัฒนาและขยายการให้บริการตามรูปแบบศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับบริการให้คำปรึกษา บริการพัฒนา EQ และบริการเสริมสร้างทักษะสร้างสรรค์

       โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) อำเภอพานทอง เป็นสถานศึกษานำร่องของจังหวัดชลบุรีในโครงการ TO BE NUMBER ONE คือมีการพัฒนากิจกรรมในชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นรูปแบบ “ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น” การพัฒนานักเรียนเพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำอาสาสมัครประจำศูนย์ โดยนักเรียนแกนนำอาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นจะต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน เช่น ด้านความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ด้านความรู้ และทักษะในเรื่องการให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนา EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์เพื่อให้บริการกับเพื่อนๆ ที่เข้ารับบริการในศูนย์ รวมทั้งพัฒนาความสาสามารถในด้านการบริหารจัดการภายในศูนย์เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของสมาชิก ทั้งนี้จังหวัดชลบุรี โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะได้มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกาย แรงใจ อย่างจริงจัง และต่อเนื่องในการสร้างเยาวชนคนชลบุรีให้เป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ให้สมดังพระปณิธานของใต้ฝ่าพระบาทตลอดไป

       ในวโรกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามและเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) อำเภอพานทอง จากนั้นทรงแสดงคอนเสริต์ TO BE NUMBER ONE และกลุ่มศิลปินค่ายแกรมมี่ โดยมีเยาวชน และประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 30 กันยายน 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.