เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 61,260,940 hits to-date.   This site has seen 61,260,940 hits to-date.   This site has seen 61,260,940 hits to-date.   This site has seen 61,260,940 hits to-date.   This site has seen 61,260,940 hits to-date.   This site has seen 61,260,940 hits to-date.   This site has seen 61,260,940 hits to-date.   This site has seen 61,260,940 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กลุ่มไทยออยล์ จัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์ของพระราชารัชกาล ที่ ๙ พิมพ์

     กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ สื่อมวลชน จัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์ของพระราชารัชกาล ที่ ๙ พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย        

Image

     นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ทางกลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับสื่อมวลชนชลบุรี จัดกิจกรรมตามศาสตร์ของพระราชารัชกาล ที่ ๙ พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร และ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  โดยสถานที่แรก คือ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร เพื่อศึกษาเรียนรู้ พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาพลังงาน  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลเดช
      ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ ระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
     นายเลอเลิศ  กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ.โครงการชั่งหัวมัน ซึ่ง โครงการชั่งหัวมัน เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  โดยต้องการให้ โครงการชั่งหัวมัน เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ  อ. ท่ายาง เพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด
     ในปี 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎร ณ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้มีพระราชดำริให้ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง และกองงานส่วนพระองค์ เข้ามาดำเนินการจัดทำเป็นโครงการส่วนพระองค์ ซึ่งทรงเรียกว่า “ชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ”และจัดวางแผนงานการปรับปรุงที่ดิน การจัดทำเป็นแปลงเกษตรขึ้น
     โครงการชั่งหัวมันถือเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ  โดยใช้ทรัพยากร  ที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด  ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยคาดว่าอนาคตจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชม ซึ่งทาง กลุ่มไทยออยล์ เอง ก็ เล็งเห็นว่าสื่อมวลชน คือบุคคลที่สำคัญในการที่จะข้อมูลความรู้ไปเผยแพร่ประชาพันธ์ ข้อมูลแนวพระราชดำริ ซึ่งถือว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่าของชาติ ที่นำไปเผยแพร่ต่อ ซึ่งทางกลุ่มไทยออยล์เองก็ได้น้อมนำคำสอนแนวพระราชดำริ นำมาใช้ในในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ จึงอยากให้พี่น้องสื่อมวลชลได้ซึมซับมรดกอันล้ำค่าไปพร้อมๆกับเราและได้นำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับบุคคลอื่นต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2017
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2017 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.