เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 61,260,988 hits to-date.   This site has seen 61,260,988 hits to-date.   This site has seen 61,260,988 hits to-date.   This site has seen 61,260,988 hits to-date.   This site has seen 61,260,988 hits to-date.   This site has seen 61,260,988 hits to-date.   This site has seen 61,260,988 hits to-date.   This site has seen 61,260,988 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ม.เกษตรฯ ศรีราชา จัดสัมมนาวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP พิมพ์

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP” หลักสูตร MBA รุ่นที่ 8 ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาความคิดเพื่อความสำเร็จ และร่วมเสวนาไปกับผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาตลาดในยุค 4.0 

Image

     ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวถึง ความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้ว่า ขณะนี้การจัดงานมีความพร้อมเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร จ.ชลบุรี และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมผู้ประกอบการ Startup เป็นอย่างดียิ่งที่มีความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องTheater ชั้น 4 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ประมาณ 200 คน
     ขณะนี้ทราบกันดีในยุคโลกาภิวัฒน์ที่นานาประเทศล้วนเชื่อมโยง พึ่งพา และแข่งขันซึ่งกันและกัน โดยประเทศที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถที่พร้อมในการแข่งขันเท่านั้นที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ อย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน คือบริษัท, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เน้นผลิตสินค้านวัตกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ให้ความสำคัญกับการส่งออก ไม่เน้นการก่อหนี้ และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
     ดร.เจษฎา กล่าวต่อไปว่า  สำหรับประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ จึงเกิดการแข่งขัน และยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่ง SMEs ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริษัทขนาดเล็ก ยังไม่เติบโตไปเป็นบริษัท, วิสาหกิจขนาดกลางมากเท่าใด
     นอกจากนี้ บริษัทขนาดเล็กส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคบริการ เช่น ธุรกิจอาหาร, เครื่องดื่ม และ เสื้อผ้า ฯลฯ มากกว่าภาคการผลิต ที่เน้นการผลิตสินค้าต้นทุนถูก และใช้ราคาเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันมากกว่าที่จะใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้แข่งขันได้ ดังนั้นหากต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ อย่างยั่งยืน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งพัฒนา SME ของประเทศให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
     ที่สำคัญต้องฉีกภาพลักษณ์ของการเป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับท้องถิ่น สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ทางการตลาด ทั้งยังสามารถนำ Cloud Technology ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต และคงความสามารถในการขันแข่งอย่างยังยื่น
     ด้าน นางสาวชญาภา สุภา ประธานนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 8 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา     กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบไปด้วย 1.การบรรยายเรื่อง ในเรื่อง ทักษะการคิดเพื่อความสำเร็จ (Executive Functioning) จาก นายพรหมพจน์ วิภาสธาริตสกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและการเรียนรู้สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2.เสวนาร่วมในหัวข้อ การตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs ในยุค 4.0 โดย ดร.อัญชนา  ลักษณ์วิราสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Technology และ Application สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการเข้าถึงตลาดและการลดต้นทุน และนายวันชัย  ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และการตลาดยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันสำหรับธุรกิจ SMEs

Image

Image

Image

Image

 
ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2017
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2017 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.