• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 96,734,005 hits to-date.  This site has seen 96,734,005 hits to-date.  This site has seen 96,734,005 hits to-date.  This site has seen 96,734,005 hits to-date.  This site has seen 96,734,005 hits to-date.  This site has seen 96,734,005 hits to-date.  This site has seen 96,734,005 hits to-date.  This site has seen 96,734,005 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมสภา ทต.บางพระ พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาลที่แถลงไว้ต่อสภา

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสุรพล ชลคุณากร ประธานสภา เป็นประธานในการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โดยนายสมเจตน์      เกตุวัตถา นายกเททศมนตรีตำบลบางพระ  ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลในรอบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ถึง 9 ตุลาคม 2560 แบ่งเป็น 6 นโยบายหลัก ได้แก่
     นโยบายด้านสังคม  อาทิ โครงการเมืองรักการอ่าน การจัดการศึกษา เมืองศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พลังท้องถิ่น โครงการพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
     นโยบายด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝึกอบรมอาชีพแก่ชุมชน  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
     นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ลดมลพิษ ลดปริมาณขยะและน้ำเสีย ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
     นโยบายด้านการเมืองการบริหาร โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารชุมชนของตน การจัดเวทีประชาคม ส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาขีดความสามารถสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม เพิ่มคุณค่าทรัพยากรบุคคล
     นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติมและซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด การวางท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ขุดลอกคูคลองเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
      และนโยบายการต่างประเทศ โดยส่งเสริมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการชายฝั่งทะเลและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกับภาคีต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียตนาน เป็นต้น

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 ตุลาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.