• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,535,208 hits to-date.  This site has seen 175,535,208 hits to-date.  This site has seen 175,535,208 hits to-date.  This site has seen 175,535,208 hits to-date.  This site has seen 175,535,208 hits to-date.  This site has seen 175,535,208 hits to-date.  This site has seen 175,535,208 hits to-date.  This site has seen 175,535,208 hits to-date.  This site has seen 175,535,208 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทสปช.สักการะเสด็จเตี่ยวันสถาปนา พิมพ์

ทสปช.ในทะเลเขต 2 เข้าสักการะ อนุสาวรีย์ (เสด็จเตี่ย) บิดาทหารเรือไทย เนื่องในวันสถาปนาการก่อตั้ง

Image

       สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ( ทสปช. ) ในทะเลเขต 2 จาก จ.ตราด จ.จันทบุรี จ.ระยอง และจังหวัดชลบุรี จำนวน 350 คน ได้เดินทางเข้าสักการะพานพุ่มต่อหน้า อนุสาวรีย์ พระบรมรูปกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) บิดาทหารเรือไทย ซึ่งถือเป็นที่สักการะ ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าทหารเรือ ณ หน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี น.อ.เกียรติชัย นาคสุขไพบูลย์  เลขาศูนย์ ทสปช. ในทะเลเขต 2 ให้การต้อนรับ

       น.อ.เกียรติชัย นาคสุขไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะ  เลขาศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต2  กล่าวว่า  ประเทศของเรา มีชายฝั่งทะเล ยาวถึง 1,500 ไมล์  และ เมื่อวันที่ 2  ก.พ.2528  ได้มีการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป ถึง 200 ไมล์ทะเล  เพื่อปกป้องสิทธิ และประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่ง เป็นภารกิจของกองทัพเรือรับผิดชอบอยู่ส่วนหนึ่ง    แต่เห็นว่า พี่น้องชาวประมงซึ่งมีอาชีพผูกพันอยู่กับทะเล  จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทางทะเลได้  เช่นเดียวกับ “ไทยอาสาป้องกันชาติ”  คณะรัฐมนตรี จึงมีมติ ให้กองทัพเรือทำการอบรมชาวประมงขึ้น  เพื่อให้ชาวประมงตามชายฝั่งทะเลทั้ง  22 จังหวัดได้รวมตัวเป็นกลุ่มก้อน   มีความรู้ทางวิชาการ ไปประกอบอาชีพให้เกิดผลดีต่อตนเอง และประเทศชาติ  มีส่วนช่วยในการสนับสนุนทางราชการ ในการให้ข่าวสาร  ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติ  โดยมีวิชาการต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ในหลักสูตรนี้  เช่น แผนที่ทางทะเล กับการอุตุนิยมวิทยา, , กฎหมายทะเลและเขตน่านน้ำประเทศต่าง  ๆ  ที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง,  การข่าวและสถานการณ์บ้านเมือง กับผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ   สายเคเบิ้ลใต้น้ำของ  กสท.   พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและระเบียบปฏิบัติของกรมการขนส่งทางน้ำ  แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล   กฎข้อบังคับวิทยุ  กฎหมายวิทยุคมนาคม  และการสื่อสารทางวิทยุคมนาคม 

นิราช ทิพย์ศรี  ภาพ / ข่าว

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.