• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 103,698,438 hits to-date.   This site has seen 103,698,438 hits to-date.   This site has seen 103,698,438 hits to-date.   This site has seen 103,698,438 hits to-date.   This site has seen 103,698,438 hits to-date.   This site has seen 103,698,438 hits to-date.   This site has seen 103,698,438 hits to-date.   This site has seen 103,698,438 hits to-date.   This site has seen 103,698,438 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
จิสด้าผนึกกำลัง 3 จังหวัดภาคตะวันออก เตรียมจัดงานมหกรรมอีอีซีไอแฟร์ พิมพ์

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม EECi@SKP หรือ EECi Fair ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Image

 

     วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก พร้อมปาฐกถาเรื่องแนวทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคต ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากนั้น ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทของ สทอภ. กับการพัฒนา EEC และภาคตะวันออก หลังการบรรยายได้จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม EECi@SKP หรือ EECi Fair ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คาดจะมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
     ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development : EEC ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ในพื้นที่เป้าหมาย และกำหนดให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ หรือ Aerospace ดังนั้น การจัดงานมหกรรม EECi Fair ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ EECi เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมทั้งให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงพื้นที่ EEC อาทิ โครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และมีน้องๆ อาชีวะส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 20 ผลงาน, พิธีเปิด GNSS Innovation Center เพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี GNSS พร้อมทั้งการสัมมนาเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยความแม่นยำสูงนิยามใหม่เพื่อสังคมแห่งอนาคต, กิจกรรมการเปิดตัวค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 2, การสัมมนาผู้นำชุมชน, การเสวนาเรื่อง พรบ. ส่งเสริมการเกษตรกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ EECi, การเยี่ยมชม GALAXI Lab ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ กิจกรรมสาธิตสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย รวมไปถึงการเปิดพื้นที่จัดแสดงใหม่ของแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยตลอด 4 วันนี้ ทางจิสด้าคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการและประชาชนในเขตพื้นที่ EECi จะรู้จักและเข้าใจกรอบการทำงานของ EECi ในด้านต่างๆ สำหรับการจัดงานดังกล่าว ทางจิสด้า ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่เข้าร่วมจัดงานและนำเสนอจุดเด่นของจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและมีโอกาสในการพบปะพูดคุย เพื่อนำไปสู่การร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจในอนาคตต่อไป
     อย่างไรก็ตาม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP อยู่ในความรับผิดชอบของจิสด้า และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ภายในอุทยานฯ ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานหลักของจิสด้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ถือเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภาค และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศนี้จะมีพื้นที่ให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้าทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมกับให้บริการอันเป็นการสนับสนุนการวิจัยให้บังเกิดผลเชิงพาณิชย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 15 ธันวาคม 2018
Phyathai
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.