• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 103,692,549 hits to-date.   This site has seen 103,692,549 hits to-date.   This site has seen 103,692,549 hits to-date.   This site has seen 103,692,549 hits to-date.   This site has seen 103,692,549 hits to-date.   This site has seen 103,692,549 hits to-date.   This site has seen 103,692,549 hits to-date.   This site has seen 103,692,549 hits to-date.   This site has seen 103,692,549 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 แจ้งเรื่องประกาศกระทรวงคมนาคม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ

Image

 

     ที่  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง ประธานสภา เป็นประธานในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 โดยในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องประกาศกระทรวงคมนาคม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ กรณีที่ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำมาก่อน เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงการครอบครองอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1 สำเนาทะเบียนบ้านกรณีสิ่งปลูกสร้างเป็นประเภทอาคารที่พักอาศัย 2 เอกสารหลักฐานการขอติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา หรือภาษีโรงเรือน 3 หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอแห่งท้องที่ หรือสภาองค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ระบุปีพ.ศ.ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำตั้งอยู่ 4 ภาพถ่ายทางอากาศของปีที่ปลูกสร้าง เพื่อขอหนังสือรับรองเวลาการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะต้องออกโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 15 ธันวาคม 2018
Phyathai
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.