• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 96,830,103 hits to-date.   This site has seen 96,830,103 hits to-date.   This site has seen 96,830,103 hits to-date.   This site has seen 96,830,103 hits to-date.   This site has seen 96,830,103 hits to-date.   This site has seen 96,830,103 hits to-date.   This site has seen 96,830,103 hits to-date.   This site has seen 96,830,103 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก พิมพ์

     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาจัดโครงการรณรงค์สัปดาห์วันเอดส์โลก ประจำปี2560

Image

 

     ที่   อาคารอนุสรณ์ 100 ปี  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายแพทย์วิชาญ ลือสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สัปดาห์วันเอดส์โลก เนื่องด้วยในวันที่ 1 ธันวาคม  ของทุกปี   องค์การอนามัยโลกและโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (WORLD AIDS DAY)
     ในปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษา ทั้งสิ้นประมาณ 6,000 ราย  ซึ่งส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์  รองลงมาเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อจากมารดา  กลุ่มรับเลือด กลุ่มติดยาเสพติด และกลุ่มที่ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง การจัดงานในวันนี้จึงจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้ป่วยและครอบครัวที่มารับบริการในโรงพยาบาลตลอดจน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป พนักงานในสถานประกอบการ และเยาวชนในสถานศึกษาเกิดความตื่นตัวในการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ และเกิดทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับโรค โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการความรู้เรื่องยาต้านไวรัส นิทรรศการการเจาะเลือดตรวจ Anti HIV, CD4, Viral load กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์  กิจกรรมตรวจสุขภาพและชวนตรวจเลือดเบาหวาน,เอดส์ฟรีเป็นต้น 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
   

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 22 ตุลาคม 2018
Phyathai
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.