• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 96,823,594 hits to-date.   This site has seen 96,823,594 hits to-date.   This site has seen 96,823,594 hits to-date.   This site has seen 96,823,594 hits to-date.   This site has seen 96,823,594 hits to-date.   This site has seen 96,823,594 hits to-date.   This site has seen 96,823,594 hits to-date.   This site has seen 96,823,594 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ พิมพ์

     สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

Image

 

     ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้เป็นเมืองสวยงามน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน จึงให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมี รองนายกฯ ธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๓ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิวิชญ นวลแก้ว คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๐ คน

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 22 ตุลาคม 2018
Phyathai
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.