• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 96,729,007 hits to-date.  This site has seen 96,729,007 hits to-date.  This site has seen 96,729,007 hits to-date.  This site has seen 96,729,007 hits to-date.  This site has seen 96,729,007 hits to-date.  This site has seen 96,729,007 hits to-date.  This site has seen 96,729,007 hits to-date.  This site has seen 96,729,007 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรี จัดแถลงข่าวแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 5 พิมพ์

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีร่วมกับมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เตรียมจัดงานประเพณี “แห่โคม ชมพระฉาย  สืบสายศิลป์” ถิ่นหนองจับเต่า – เขาชีจรรย์  ครั้งที่

Image

 

     วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์”  ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 5  พร้อมด้วย พล.ร.ท.พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์  ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นายพงษ์พันธ์  ยมมาศ  นายอำเภอสัตหีบ นายสามารถ เทียงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ลานกิจกรรม พระพุทธรูปแกะสลัก หน้าผาเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
     จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง(อพท.3)และเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์  เตรียมจัดงานประเพณี “แห่โคม ชมพระฉาย  สืบสายศิลป์” ถิ่นหนองจับเต่า – เขาชีจรรย์  ครั้งที่ 5 ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 นี้
     นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงาน เปิดเผยว่า งานเทศกาล "แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์" ถิ่นหนองจับเต่า-เขาชีจรรย์ เป็นงานประเพณีเพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 โดยในปี 2560 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 5  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงรับการน้อมเกล้าถวายพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา  ณ หน้าผาเขาชีจรรย์  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2544  และเป็นการร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก โดยจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี
     ด้าน พล.ร.ท.พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์  ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์  กล่าวว่า งานเทศกาล “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์” ถิ่นหนองจับเต่า-เขาชีจรรย์  จัดขึ้นเป็นงานประเพณีของทุกปี เพื่อส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่วัดญาณ-
สังวรารามฯ จ.ชลบุรี โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และมีเจตนารมณ์
สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี
     สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉายแล้ว  ยังมีมหรสพการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พุ่งหอกกบิลพัท โดยครูโขนและนักแสดงกว่า 100 คน นับเป็นโขนกลางแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ในเวลา 17.00 น. จะมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวงดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ  การแสดงระบําเทพบันเทิง และการแสดงหนังใหญ่  ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.  สาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพ การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากนักแสดงท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี หมุนเวียนให้ได้ชมกันตลอดวัน
     สำหรับพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ให้ชื่อว่า “พระพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา”  วาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ บริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 ตุลาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.