• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 110,420,666 hits to-date.   This site has seen 110,420,666 hits to-date.   This site has seen 110,420,666 hits to-date.   This site has seen 110,420,666 hits to-date.   This site has seen 110,420,666 hits to-date.   This site has seen 110,420,666 hits to-date.   This site has seen 110,420,666 hits to-date.   This site has seen 110,420,666 hits to-date.   This site has seen 110,420,666 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรี ครั้งที่ 9 พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรี ครั้งที่ 9 ปลูกปัญญาเสริมความดี ตามวิถีอย่างพอเพียง

Image

     ที่  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  นายจิร จักกะพาก  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประดู่แดงแย้มบาน วิชาการบ้านศรี ครั้งที่ 9 ปลูกปัญญาเสริมความดี ตามวิถีอย่างพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะ สุนทรียภาพด้านต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การแสดงความสามารถต่อสาธารณชน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขมีทักษะชีวิต  รู้จักแก้ปัญหา รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีวินัยในตนเอง และเพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย และเพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม นิทรรศการ อาทิ นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวด การแสดงความสามรถของนักเรียน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.