• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 94,111,425 hits to-date.  This site has seen 94,111,425 hits to-date.  This site has seen 94,111,425 hits to-date.  This site has seen 94,111,425 hits to-date.  This site has seen 94,111,425 hits to-date.  This site has seen 94,111,425 hits to-date.  This site has seen 94,111,425 hits to-date.  This site has seen 94,111,425 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
โรงเรียนคุณธรรม สร้างสวนผักหนูน้อย และสวนผักคนเมือง พิมพ์

     โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สร้างสวนผักหนูน้อย และสวนผักคนเมือง สอดแทรก ความรู้ ด้านวิชาการ และการเกษตรกรรม

Image

     ที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ นางสาวพรพิศ อภิชิตพงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูภาควิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนในระดับชั้น ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ร่วมกันจัดทำสวนผักหนูน้อย สวนผักสองภาษา และสวนผักคนเมือง ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมถึงชุมชน ได้มีส่วนร่วมในองค์ความรู้ ต่อยอดความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างจินตนาการให้กับเยาวชน มีจิตใจเป็นสาธารณะ และสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้เมื่อประสบความสำเร็จในโครงการ
     สำหรับกิจกรรมการปลูกสวนผักหนูน้อย สวนผักสองภาษาและสวนผักคนเมือง นี้นั้น เป็นการร่วมกันระหว่าง ภาควิชาการสาระการเรียนรู้ และการเกษตรกรรม ในการปลูกผักสวนครัว ชนิดต่าง ๆด้วยตนเอง เพื่อนำผลผลิตที่ได้ ไปปรุงเป็นอาหารกลางวัน หรือจัดจำหน่าย ต่อไปในอนาคต ภายในแปลงผักสองภาษา นั้น นักเรียน จะได้ลงมือปลูกผัก ชนิดต่าง ๆ บำรุงรักษา และดูแล ผัก ด้วยตนเอง จนสามารถเก็บผลผลิตได้ อีกทั้ง ภายในแปลงผักยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ ภาควิชาภาษาอังกฤษ โดยการสอดแทรก คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ตามชื่อผักชนิดต่าง ๆ ที่ปลูก ขึ้น พร้อมเรียนรู้ การทำการเกษตร ฝึกความอดทนอดกลั้น คิด วิเคราะห์ สังเกต ในการเจริญเติบโตของผักในแต่ละวัน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 26 กันยายน 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.