• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 110,418,165 hits to-date.   This site has seen 110,418,165 hits to-date.   This site has seen 110,418,165 hits to-date.   This site has seen 110,418,165 hits to-date.   This site has seen 110,418,165 hits to-date.   This site has seen 110,418,165 hits to-date.   This site has seen 110,418,165 hits to-date.   This site has seen 110,418,165 hits to-date.   This site has seen 110,418,165 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
Friends of Bangsaen Aquarium : 2018 พิมพ์

     สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานขอบคุณ..ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ "ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล" ประจำปี 2561 Friends of Bangsaen Aquarium : 2018 ในงาน "เปิดใจรักการเรียนรู้" ปีที่ 8 โดยมีภาคเอกชน - หน่วยงานรัฐ ร่วมสนับสนุนทุนถึง 1ล้านบาท

Image

     วันนี้ (13 ก.พ.61) สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้จัดงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนสถาบันฯ ในโครงการ "ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล" Friends of Bangsaen Aquarium เป็นปีที่ 8 ภายใต้การตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนการเรียนรู้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและเยาวชนของชาติ ด้วยการให้การสนับสนุนทุนในการดำเนินงานกับสถาบันฯ เพื่อช่วยกันดูแลสิ่งมีชีวิตในตู้จัดแสดง
     โดยสถาบันฯ ได้ขอการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการดังกล่าว "เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถาบันฯ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน และเพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับผู้สนใจ หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนช่วยสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทำงานของสถาบันฯ เช่น การวิจัย การบริการวิชาการการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การท่องเที่ยว
     และจะนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปปรับปรุงรูปแบบ พัฒนาสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตู้จัดแสดง และเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 ว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตะวันออก ในแผนการดำเนินงาน EEC. ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยสถาบันฯ ได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2554 และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมามีผู้ให้การสนับสนุนโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี
     ในปีนี้มีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความมั่นคง และประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนผู้สนใจ ได้ให้การสนับสนุนรวม 15 หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 920,000 บาท

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.