เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,867,670 hits to-date.   This site has seen 176,867,670 hits to-date.   This site has seen 176,867,670 hits to-date.   This site has seen 176,867,670 hits to-date.   This site has seen 176,867,670 hits to-date.   This site has seen 176,867,670 hits to-date.   This site has seen 176,867,670 hits to-date.   This site has seen 176,867,670 hits to-date.   This site has seen 176,867,670 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อบรมครูต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม พิมพ์

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอศรีราชาจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมต้นแบบด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการครู ตลอดจนบุคลากรครูในสังกัด

Image

     เมื่อเวลา10.00นวันนี้ ที่ห้องประชุมภายในสวนเสือศรีราชาอำเภอศรีราชานายณัฐเสฐ โพธ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมต้นแบบด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยมีนายสนธยา นาคปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอศรีราชากล่าวรายงาน สืบเนื่องด้วยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอศรีราชาร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมต้นแบบด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ข้าราชการครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และพฤติกรรมต้นแบบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม อันจะเป็นต้นแบบของบุคลากรในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูซึ่งจะส่งผลโดยตรงแก่นักเรียนและเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษานั้นๆต่อไป สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้นจำนวน 60 คน

2009-09-18

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.