• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 114,565,637 hits to-date.   This site has seen 114,565,637 hits to-date.   This site has seen 114,565,637 hits to-date.   This site has seen 114,565,637 hits to-date.   This site has seen 114,565,637 hits to-date.   This site has seen 114,565,637 hits to-date.   This site has seen 114,565,637 hits to-date.   This site has seen 114,565,637 hits to-date.   This site has seen 114,565,637 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในวันวันมาฆบูชา พิมพ์

       พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอศรีราชาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

Image

 

      ที่  ศาลาการเปรียญวัดศรีมหาราชาและวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้มีบรรดาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนำอาหารคาวหวานมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้มีผู้ปกครองนำพาบุตรหลานมาร่วมทำบุญ เพื่อเป็นการซึมซับประเพณี วัฒนธรรมในการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา และได้ร่วมฟังธรรมเพื่อกล่อมเกลาจิตใจอีกด้วย
     ซึ่งวันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวก 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 25 มีนาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.