• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 114,565,349 hits to-date.   This site has seen 114,565,349 hits to-date.   This site has seen 114,565,349 hits to-date.   This site has seen 114,565,349 hits to-date.   This site has seen 114,565,349 hits to-date.   This site has seen 114,565,349 hits to-date.   This site has seen 114,565,349 hits to-date.   This site has seen 114,565,349 hits to-date.   This site has seen 114,565,349 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กลุ่มไทยออยล์ร่วมสานพลังสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ พิมพ์

     ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมพบปะคนพิการตามโครงการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ 

Image     

     เมื่อเร็วๆนี้ คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นำทีมฝ่ายจัดการร่วมกิจกรรมพบปะคนพิการตามโครงการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ โดยมีคุณชยุต จินตรัศมี กรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ผู้ประสานงานสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ และคนพิการในโครงการฯ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารภูไบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
     ในปี 2561 กลุ่มไทยออยล์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 มาตรา 35 ถือเป็นการจ้างงานคนพิการในรูปแบบใหม่ และเป็นทางเลือกให้แก่สถานประกอบการ หน่วยงานเอกชน ได้มีโอกาสสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่คนพิการโดยตรง แทนการจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการ ตามมาตรา 33 หรือ จ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ตามมาตรา 34  โดยกลุ่มไทยออยล์ใช้หลักเกณฑ์ตามมาตร 35 ข้อ 3 ซึ่งเป็นการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจัดจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ  และ ข้อ 7 ให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
     ในการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เป็นผู้นำประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ ในการคัดสรรผู้พิการ จำนวนทั้งสิ้น 14 คน เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มไทยออยล์โดยตรงและเต็มจำนวน
     โครงการดังกล่าวนอกจากเปิดโอกาสให้คนพิการมีรายได้โดยตรง  ยังประโยชน์ให้ผู้พิการได้ใช้ศักยภาพความสามารถของตนเองในการทำงาน  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการได้พัฒนาศักยภาพและมีอาชีพเป็นของตนเอง สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวผู้ดูแลผู้พิการ โดยผู้พิการได้รับอัตราการจ้างจาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 คน และอีก 7 คน รับอัตราการจ้างจาก บริษัทไทยออยล์ เอนเนอยี เซอร์วิส จำกัด โดยจ่ายเงินเดือนในรูปแบบรายเดือน และราย 6 เดือน ใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 1.533 ล้านบาทต่อปี 

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 25 มีนาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.