• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 114,565,323 hits to-date.   This site has seen 114,565,323 hits to-date.   This site has seen 114,565,323 hits to-date.   This site has seen 114,565,323 hits to-date.   This site has seen 114,565,323 hits to-date.   This site has seen 114,565,323 hits to-date.   This site has seen 114,565,323 hits to-date.   This site has seen 114,565,323 hits to-date.   This site has seen 114,565,323 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
English Camp พิมพ์

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดโครงการ English Camp ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ         

Image

     ที่  สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จัดโครงการ English Camp ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ทางภาษา ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนอกสถานที่ ที่แตกต่างจากที่ได้รับในห้องเรียนและไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาทั้งการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มมาก ขึ้น และเกิดการเรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา อังกฤษ นอกจากการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในครั้งนี้แล้วยังจัดให้มีการแข่งขัน ทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วยสร้างความสนุกสนานและปนสาระความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้ กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 25 มีนาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.