เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 107,859,548 hits to-date.   This site has seen 107,859,548 hits to-date.   This site has seen 107,859,548 hits to-date.   This site has seen 107,859,548 hits to-date.   This site has seen 107,859,548 hits to-date.   This site has seen 107,859,548 hits to-date.   This site has seen 107,859,548 hits to-date.   This site has seen 107,859,548 hits to-date.   This site has seen 107,859,548 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมสภา ทน.แหลมฉบัง สมัยแรก ประจำปี 2561 พิมพ์

     สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561

Image

     วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561 โดยมี ประธานฯ บุญเรือน มุ่งหามณี ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมสมัยสามัญในครั้งนี้ มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ
     - ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม มติที่ประชุม...อนุมัติ
     - ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (จ่ายคืนเงินค่าภาษีป้าย) มติที่ประชุม...อนุมัติ
     - ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (จ่ายคืนเงินสมทบกองทุนฯ) มติที่ประชุม...อนุมัติ
     - ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 มติที่ประชุม...อนุมัติ
     - ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มติที่ประชุม...อนุมัติ
     - ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภาเทศบาล

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.