เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,869,490 hits to-date.   This site has seen 176,869,490 hits to-date.   This site has seen 176,869,490 hits to-date.   This site has seen 176,869,490 hits to-date.   This site has seen 176,869,490 hits to-date.   This site has seen 176,869,490 hits to-date.   This site has seen 176,869,490 hits to-date.   This site has seen 176,869,490 hits to-date.   This site has seen 176,869,490 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
มอบเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ พิมพ์

พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

Image

     วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกมลชนก โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี

     เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ      

     นางสาวรานี วิสูตรธนาวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2552 โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ทั้งของโรงเรียนและโรงเรียนมัธยมเครือข่าย จำนวน 10 สาขา รวม 14 โรงเรียน จำนวน 580 คน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน ด้วยเห็นความสำคัญของเยาวชนว่าเป็นผู้ที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติได้ การส่งเสริมให้เยาวชนประพฤติปฏิบัติตนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง จะทำให้ นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนตามเป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

     นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความรู้ ความสามารถมีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติได้ ขอให้นักเรียนทุกคนมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ประพฤติ ปฏิบัติและรักษาความดีงามนี้ไว้ ดังพระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ว่า “หน้าที่สำคัญของนักเรียนอยู่ที่เรียนให้เต็มกำลังและให้สำเร็จ การจะเรียนให้ได้อย่างนั้น จะทำอย่างไร ก็ต้องเข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาสำหรับสร้างตัวให้มีความสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาเสียแต่ต้นจะไม่มีโอกาสจะทำให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อเข้าใจอย่างนี้ จะได้รักเรียนขยันเรียนด้วยความบากบั่น อดทน เพราะรู้ซึ่งถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้ การเรียนที่จะให้ดี ให้รู้วิชาแจ่มแจ้งลึกซึ่งได้นั้น นอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความขยันหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู่ที่ความมีสัมมนาคารวะ ความฉลาดที่จะทำตัวให้เป็นที่เมตตาเอ็นดูของครูด้วย ถ้าทำตัวดีมีความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังครู เอาใจใส่ช่วยเหลือครูในกิจการต่างๆ แม้เล็กน้อยก็ไม่นิ่งดูดายหรือเฉยเมย ครูย่อมมองเห็นความดีในกายในใจของตัว จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้งศิษย์ จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ความดีทุกอย่างให้โดยเต็มใจและจริงใจ ให้เล่าเรียนสำเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึงขอให้จำไว้และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน”  หากนักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ดังนี้ จะเป็นสิ่งช่วยส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวตอนท้ายว่า ขอให้นักเรียนทุกคนที่เห็นคุณค่าของตนเอง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ขอให้ครูอาจารย์และโรงเรียนที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะโรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ที่จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป

2009-09-19

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.