• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 114,302,193 hits to-date.   This site has seen 114,302,193 hits to-date.   This site has seen 114,302,193 hits to-date.   This site has seen 114,302,193 hits to-date.   This site has seen 114,302,193 hits to-date.   This site has seen 114,302,193 hits to-date.   This site has seen 114,302,193 hits to-date.   This site has seen 114,302,193 hits to-date.   This site has seen 114,302,193 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีมอบวุฒิบัตร รร.ท.บ้านศรีฯ พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

Image

 

     ที่ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  นายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน  ภายในงาน “วันแห่งความสำเร็จระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญการจัดการศึกษาในทุกระดับที่เน้นกระบวนการการเตรียมความพร้อม เน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้รู้จักคิด ทำ แก้ปัญหาเป็นตามวัย และ ตามศักยภาพ สามารถนำประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม และ ทักษะความรู้ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป จึงได้จัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา  ให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้การอบรมเป็นคนดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ เป็นสุข ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และ เพื่อความรัก ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้ปกครอง กับ โรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป โดยมีนักเรียนที่สำเร็การศึกษาในระดับปฐมวัย 106 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 172 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 140 คน

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 23 มีนาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.