• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,142,391 hits to-date.   This site has seen 111,142,391 hits to-date.   This site has seen 111,142,391 hits to-date.   This site has seen 111,142,391 hits to-date.   This site has seen 111,142,391 hits to-date.   This site has seen 111,142,391 hits to-date.   This site has seen 111,142,391 hits to-date.   This site has seen 111,142,391 hits to-date.   This site has seen 111,142,391 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สอศ.เปิดตัวพรีเซลล์ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานอาชีวะเขต EEC พิมพ์

     วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้ตอนรับ

Image

 

     สถาบันอาชีวศึกษา ได้ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษามาตั้งแต่ปี 2533 โดยส่งเสริมให้คิดเป็น ทำเป็น สร้างความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายในปัจจุบันเน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงซึ่งนำไปสู่การสร้างรากฐานของการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้ความสนใจในเรื่องการประดิษฐ์คิดค้น การสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถพัฒนาตอยอดเข้าสู่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได้
     สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีผลงานจากสถานศึกษา จำนวน 49 สถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนผลงานทั้งสิ้น 117 ผลงาน มีผู้แทนจากสถานประกอบการและบริษัทต่างๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง จำนน 97 สถานประกอบการกว่า 2,000 คน เข้ามาร่วมในการจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเจ้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการในการขัยเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันของครูและนักศึกษาให้เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมโดยเน้นผลงานที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกและเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการและนักลงทุนที่วิสัยทัศน์กว้างไกลก่อให้เกิดการร่วมมือในการนำองค์ความรู้และผลงานสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ ไปพัฒนาต่อยอดหรือใช้งานจริงในสถานประกอบการได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายวนวัตกรรม 4.0 และประเทศไทย 4.0 ต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.