• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,144,976 hits to-date.   This site has seen 111,144,976 hits to-date.   This site has seen 111,144,976 hits to-date.   This site has seen 111,144,976 hits to-date.   This site has seen 111,144,976 hits to-date.   This site has seen 111,144,976 hits to-date.   This site has seen 111,144,976 hits to-date.   This site has seen 111,144,976 hits to-date.   This site has seen 111,144,976 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีมอบโล่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและศิลปินดีเด่น พิมพ์

     วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ฯ

Image

 

      ตามที่จังหวัดชลบุรี จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 -19 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าศาลกาลงจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง โดยในวันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นพิธีเปิดงาน ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและศิลปินดีเด่น ประจำปี 2561
       นายสามารถ เทียงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมยอย่องเชิดชูเกียรติศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 โดยมีความเป็นมา พอสังเขปดังนี้ การคัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2526 โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หรือโรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวจนถึงปี 2552 จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ดำเนินการต่อในปี 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 35 ปี โดยประมาณ มีศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 138 คน
     และในปีนี้ มีผู้ได้รับศิลปินดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม จำนวน 8 ท่าน โดยแบ่งออกได้ดังนี้ ด้านศิลปินดีเด่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบัติ เกตุแก้ว สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) นางละเอียด คชวัฒน์ สาขาศิลปะการแสดง (การดนตรี) และนางประพิมพ์ เอกพจน์ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน) ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นายมาย ไชยนิตย์ สาขานันทนาการและ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรม นายสมพงษ์ สามารถ สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร และนายนคร วรรัตน์ สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจัดการสวัสดิการและธุรกิจชุมชน นายนัชชา ขาวกระจ่าง สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการผลิตและบริโภค และสุดท้ายเป็นพระสงฆ์ คือ พระราชสิทธิวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม ผู้มีผลงานดีเด่นฯ สาขามนุษยศาสตร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้นำโล่ไปถวายท่านที่วัดใหญ่อินทารามต่อไป     
     สำหรับศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นบุคลากร ที่สร้างคุณประโยชน์อย่างมากมาย ให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็นผู้ที่อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมมา ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ทำให้ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของชุมชนท้องถิ่น ไม่สูญหายไป เกิดการสืบสาน ต่อยอดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และในปีนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะนำมามอบให้แก่ทุกท่าน ในวันประชุมศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นฯ ในปีต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.