• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,154,792 hits to-date.   This site has seen 111,154,792 hits to-date.   This site has seen 111,154,792 hits to-date.   This site has seen 111,154,792 hits to-date.   This site has seen 111,154,792 hits to-date.   This site has seen 111,154,792 hits to-date.   This site has seen 111,154,792 hits to-date.   This site has seen 111,154,792 hits to-date.   This site has seen 111,154,792 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรีจัดขบวนแห่ เนื่องในวันสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ พิมพ์

     จังหวัดชลบุรีจัดขบวนแห่วันสงกรานต์ และพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประเพณีวันขึ้นวันปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ

 Image

     วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561 จังหวัดชลบุรีได้จัดขบวนแห่วันสงกรานต์ และพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประเพณีวันขึ้นวันปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เป็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี 
     ตามที่จังหวัดชลบุรี จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11 -19 เมษายน 2559 ณ บริเวณหน้าศาลกาลงจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง และในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีได้จัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ และพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ ซึ่งได้ให้อำเภอทุกอำเภอส่งผู้สูงอายุมากจำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็น 22 คน พร้อมกันนี้ได้รดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีอีกด้วย
     นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดประกวดขบวนรถแห่สงกรานต์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ซึ่งในส่วนขบวนรถแห่ของหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเข้าประกวดในวันนี้ มีจำนวน 11 ขบวน แต่ไม่เข้าประกวด จำนวน 1 ขบวน และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ขบวนรถแห่อำเภอพนัสนิคม ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จำนวน 50,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ขบวนรถแห่อำเภอเกาะจันทร์ รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ขบวนรถแห่อำเภอศรีราชา รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่ต่อไป
     นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทไย ซึ่งโดยทั่วไปจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปี ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยมีประเพณีสงกรานต์ตังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แม้ว่าไทยรับประเพณีการขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามแบบสากลมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2482 การจัดงานฉลองสงกรานต์ก็ยังคงเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นประเพณีที่งดงามด้วยคุณค่าแห่งการรักษาความสะอาดทั้งกายใจ และสิ่งแวดล้อม การแสดงความกตัญญู ความสมานสามัคคี และการแสดงความเรารพการให้เกียรติโดยใช้น้ำซึ่งมีคุณูปการต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์ของความสะอาด ความบริสุทธ์ และความเย็นสดชื่อในจิตใจ อันเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มีหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน โดยต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดขอบของแต่ละหน่วยงานและองค์กร เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เป็น ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นนำ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วลำพังเพียงผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียว ไม่สามารถขับเคลื่อนคนชลบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ ต้องอาศัยหลังกายพลังใจจากทุกหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเป็นหลัก เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวชลบุรี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ถือเป็นวันปีใหม่ของไทย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชพระบารมีแห่งบูรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์ โปรดดลบันดาลประทานพร ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีทุกคน ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างสังคมที่สงบร่มเย็นธำรงรักษาประเพณีสงกรานต์ให้งดงาม อยู่เป็นสมบัติวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นตลอดไป

Image

Image

Image

Image

Image

 Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.