เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 107,867,198 hits to-date.   This site has seen 107,867,198 hits to-date.   This site has seen 107,867,198 hits to-date.   This site has seen 107,867,198 hits to-date.   This site has seen 107,867,198 hits to-date.   This site has seen 107,867,198 hits to-date.   This site has seen 107,867,198 hits to-date.   This site has seen 107,867,198 hits to-date.   This site has seen 107,867,198 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทส.จัดค่ายเยาวนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิมพ์

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Image

 

     วันพุธที่ 25 เมษายน 2561พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมรอยัล คลิปแกรนด์ โอเต็ล พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2561 โดยมีเยาวชนจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนอาเซียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และได้มาเรียนรู้ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน จัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของอาเซียนและของโลกต่อไป
     พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการเพื่อต้อยอดไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งต้องเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคตในการที่นำพาภูมิภาคอาเซียนขึ้นเป็นแนวหน้าของโลกในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่ให้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้เยาวชนในทุกประเทศได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่นางเอรีนา โบโคว่า ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโก ได้กล่าวย้ำถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง มาใช้เป็นพิมพ์เขียว ในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเยาวชนจากทุกประเทศสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของต้นเองได้อีกด้วย
     สำหรับการจัดค่ายเยาวชนในครั้งนี้ ได้นำเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ และได้ลงมือปฏิบัติงานการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียมไว้ เช่น จังหวัดชลบุรี ระยอง และกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 25 เมษายน 2561 นำเยาวชนเปิดผ่านในเมืองจังหวัดระยอง ในโครงการ “มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส” และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะชาดหาด และปลูกป่าชายเลน ส่วนวันที่ 26 เมษายน 2561นำเยาวชนศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่ให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งการดำน้ำดูปะการัง การเพาะพันธุ์ปะการัง ร่วมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์เต่าทะเล ส่วนวันที่ 27 เมษายน 2561 นำเยาวชนศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ณ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตโพลี่คาร์บอเนต การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และในวันที่ 28 เมษายน 2561 นำเยาวชนศึกษาดูงานการจัดสิ่งแวดล้อมชุมชน เมืองยั่งยืน ณ เทศบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งเป็น 4 ฐานประกอบด้วย ฐานการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียน ต้นไม้ใหญ่ในเมือง ฐานโรงเรียนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานศูนย์สงเสริมฝีมือจักสารด้วยไม้ไผ่ สำหรับในช่วยบ่ายนำเยาวชนของแต่ละประเทศได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ออกแบบโครงการ หรือด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับสถานการณ์สิ่งปลดล้อมในประเทศของตนเองต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.