เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 107,868,350 hits to-date.   This site has seen 107,868,350 hits to-date.   This site has seen 107,868,350 hits to-date.   This site has seen 107,868,350 hits to-date.   This site has seen 107,868,350 hits to-date.   This site has seen 107,868,350 hits to-date.   This site has seen 107,868,350 hits to-date.   This site has seen 107,868,350 hits to-date.   This site has seen 107,868,350 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทลฉ. เตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็นรูปแบบการลงทุน ท่าเรือแหลมฉบังเฟส3 พิมพ์

     ท่าเรือแหลมฉบังเตรียมเปิดเวที รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  ศึกษารูปแบบการลงทุนในโครงการ ท่าเทียบเรือขั้นที่  3  เพื่อให้รองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟและเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

Image

     ร.ต.ต. มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่า ในวันที่  2 พฤษภาคม เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องเมแฟร์ บอลรูม เอ-บี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  ท่าเรือแหลมฉบัง  การท่าเรือแห่งประเทศไทย จะเปิดเวที รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน  โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้รองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟและเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เพื่อสร้างการรับรู้ ดึงดูดความสนใจ และรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนและผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ
     เนื่องจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้มีแผนพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย พ. ศ. 2558-2565 และแผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง 2560 ของกระทรวงคมนาคม อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นประตูการค้าของนักลงทุนสู่เมียนมา  กัมพูชา เวียดนาม และลาว รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกและตะวันตก หรือ East West Corridor ไปสู่จีนตะวันตก จีนตอนใต้ และอินเดีย ตลอดจนเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการคมนาคม ขนส่ง กระจายสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเอเชีย
     โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ประกอบด้วย การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวก จัดให้มีโครงข่ายและระบบการขนส่งต่อเนื่องที่จำเป็นต่างๆ ให้เพียงพอ และมีความพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณสินค้าทางเรือ การขนส่งทางรถไฟ และสินค้าประเภทต่างๆ ได้ทันท่วงที โดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นท่าเรือล้ำสมัยในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนผสมผสานให้เป็นท่าเรือที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม
      ดังนั้นการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟที่สูงขึ้น โดยการขนถ่ายด้วยเครื่องมือขนสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ที่ทันสมัยด้วยระบบ Automation ภายใต้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)
     จึงกำหนดให้มีการจัดการทดสอบความสนใจของนักลงทุน  จากนักลงทุนภาคเอกชนและผู้สนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการศึกษาวิเคราะห์ กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนต่อไป โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.