• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,143,018 hits to-date.   This site has seen 111,143,018 hits to-date.   This site has seen 111,143,018 hits to-date.   This site has seen 111,143,018 hits to-date.   This site has seen 111,143,018 hits to-date.   This site has seen 111,143,018 hits to-date.   This site has seen 111,143,018 hits to-date.   This site has seen 111,143,018 hits to-date.   This site has seen 111,143,018 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีมอบทุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง พิมพ์

     ท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน สำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง

Image

     วันนี้ (8 พ.ค.) เรือโทยุทธนา  โมกขาว  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน
     เรือโทยุทธนา  กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ได้แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ 5123/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อร่วมกำหนดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐฯ เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555
     โครงการดังกล่าว ทางคณะอนุกรรมการฯ เล็งเห็นว่า ความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
     โดยเยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาฯ ต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดีโดยท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนงบประมาณการดาเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสาหรับเยาวชน ในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2561 (ปัจจุบัน) มีเยาวชนที่ได้รับทุนจำนวน 132 คน เยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จานวน 9 คน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,935,616.25 บาท
     สำหรับในปีงบประมาณ 2561 (เทอมการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560) มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 22 คน เป็นเงินสนับสนุน (เทอมการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560) จานวน 337,900.- บาท

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.