• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 110,420,618 hits to-date.   This site has seen 110,420,618 hits to-date.   This site has seen 110,420,618 hits to-date.   This site has seen 110,420,618 hits to-date.   This site has seen 110,420,618 hits to-date.   This site has seen 110,420,618 hits to-date.   This site has seen 110,420,618 hits to-date.   This site has seen 110,420,618 hits to-date.   This site has seen 110,420,618 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2561

Image

     ที่   ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการจัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการปรองดองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำหลักการสำคัญแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถลดปัญหาความขัดแย้งของสังคมได้อีกแนวทางหนึ่ง
     โดยภายในพิธีฝึกอบรมได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย ละลายพฤติกรรม บรรยายให้ความรู้ แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ตามคำสอนของพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9  กิจกรรมแบ่งกลุ่ม นำเสนอวิสัยทัศน์จิตอาสาทำความดีตามรอยพ่อ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เข้าฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่คงภายในจังหวัดชลบุรี นำโดย ร้อยตำรวจตรีมณเฑียร พรมหา  มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.