• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,142,415 hits to-date.   This site has seen 111,142,415 hits to-date.   This site has seen 111,142,415 hits to-date.   This site has seen 111,142,415 hits to-date.   This site has seen 111,142,415 hits to-date.   This site has seen 111,142,415 hits to-date.   This site has seen 111,142,415 hits to-date.   This site has seen 111,142,415 hits to-date.   This site has seen 111,142,415 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อบรมพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พิมพ์

     กอ.รมน. ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

Image

     วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดชลบุรี(ฝ่ายทหาร) ได้มอบหมายให้ พันเอก กัมพล คำเพ็ง ผอ.สปพศ.ศปป.3กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
     การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ารัฐบาลได้พยายามหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว ก็ยังไม่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้ยังคงมีช่องทางให้เกิดการกระทาความผิดอยู่เสมอ ทั้งที่ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งการลงโทษทางกฎหมาย อาจจะรู้สึกรุนแรงและเกิดความไม่เป็นธรรม ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มบุคคลต่างๆ ในสังคมต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้การดาเนินการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของชาติลดลง และหมดสิ้นไปในอนาคต
     สำหรับการจัดการอบรมในวันนี้ ได้มีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ 290 คน ถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ  ในหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติของการเฝ้าระวังตรวจสอบตลอดจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ได้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นวิทยากรอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.