เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,322,748 hits to-date.   This site has seen 121,322,748 hits to-date.   This site has seen 121,322,748 hits to-date.   This site has seen 121,322,748 hits to-date.   This site has seen 121,322,748 hits to-date.   This site has seen 121,322,748 hits to-date.   This site has seen 121,322,748 hits to-date.   This site has seen 121,322,748 hits to-date.   This site has seen 121,322,748 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
น้อมนำศาสตร์แห่งพระราชาเป็นแนวความคิดปลูกฝังนักเรียน พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นำหลักคำสอน และศาสตร์แห่งพระราชา มาร่วมเป็นแนวความคิดปลูกฝังนักเรียน ในทุกรายวิชา ของทุกระดับชั้น

Image

     สืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2561 เทศบาลเมืองศรีราชา มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทุกโรงเรียน ได้นำหลักคำสอน และศาสตร์แห่งพระราชา มาเป็นส่วนหนึ่งในคาบวิชา ในการเรียนการสอน ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จึงได้น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการเรียนการสอน ทั้งการจัดฐานกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เปิดธนาคารแห่งการออม สร้างวินัยการ อดออม และหลักของการพอเพียง วาดภาพ แนวคิด และพระราชกรณียกิจ ต่าง ๆ ของพระองค์ และให้นักเรียนถอดความรู้จากบทเรียนที่ได้ ในแต่ละคาบวิชา ไปว่า จากที่ทำการเรียนการสอนในคาบวิชาไปแล้วนั้น สามารถปรับ หรือประยุกต์ แปลงเป็นตามหลักศาสตร์แห่งพระราชา ในหัวข้อไหน ๆตามความคิดของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ปลูกฝังให้นักเรียน สามารถนำหลักคำสอนศาสตร์แห่งพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.