เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,329,070 hits to-date.   This site has seen 121,329,070 hits to-date.   This site has seen 121,329,070 hits to-date.   This site has seen 121,329,070 hits to-date.   This site has seen 121,329,070 hits to-date.   This site has seen 121,329,070 hits to-date.   This site has seen 121,329,070 hits to-date.   This site has seen 121,329,070 hits to-date.   This site has seen 121,329,070 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ พิมพ์

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2561

Image

     ที่  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีราชา นายนริศ        ปาละกะวงศ์ ณ อยุทธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2561โดยมีนายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายมงคล  เจียมสิริ กำนันตำบลบางพระ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร เข้าร่วมงาน
     เนื่องจากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ ในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย การผลิต การจำหน่าย การเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาดยังมีโอกาสน้อย อีกทั้งยังขาดการรวมกลุ่มทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิตและไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ผ่านศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักูตรการเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ภาคปฏิบัติ เป็นการผสมสานระหง่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจง กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเกษตรกร ใน 4 กิจกรรม ได้แก่ องค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.