เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,321,380 hits to-date.   This site has seen 121,321,380 hits to-date.   This site has seen 121,321,380 hits to-date.   This site has seen 121,321,380 hits to-date.   This site has seen 121,321,380 hits to-date.   This site has seen 121,321,380 hits to-date.   This site has seen 121,321,380 hits to-date.   This site has seen 121,321,380 hits to-date.   This site has seen 121,321,380 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พิมพ์

     วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Image

     จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
     สำหรับในที่ประชุมวันนี้ ได้มีหลายหน่วยงานได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และบางหน่วยงานได้เตือนภัยให้ประชาชนรับทราบ เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่าน และได้ชี้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย ด้านอุทกภัย โดยใช้ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ฝึกซ้อม จากนั้นสำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ได้รายงานความก้าวหน้า พร้อมเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี ที่อำเภอพนัสนิคม จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขได้ รายงานพร้อมเตือนประชาชนเรื่อง โรคไข้เลือดออก ขอให้ประชาชนช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงหลาย ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย  จากนั้นสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้ชี้แจ้งการประกาศของกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง จำปี พ.ศ.2561 จากนั้น โครงการชลประทานชลบุรี ได้รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดชลบุรี ว่า เมื่อเข้าฤดูฝนได้มีฝนตกอยู่บ่อยๆ ทำอ่างเก็บน้ำของจังหวัดชลบุรี ทั้ง 9 แห่ง มีน้ำพอใช้ จากนั้นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้สรุปผลการดำเนินงานด้านขยะมูลฝอย จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าจังหวัดชลบุรีมีสถานีกำจัดขยะจำนวน 29 แห่ง ดำเนินการอยู่ 23 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดขึ้น จำนวน 2,467.41 ตันต่อวัน ได้กำจัดถูกต้องได้ 1,319.23 ตันต่อวัน และกลับมาใช้ประโยชน์ 305.39 ตันต่อวัน และได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมให้มีคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมกันให้ช่วยกันลดบริหารขยะอีกด้วย ส่วนเรื่องการจัดการปัญหาลิงจังหวัดชลบุรี ขณะนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำแผนการจัดการลิง เช่น การควบคุมประชากรลิง การดูแลสุภาพ การจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยของลิงแบบยั่งยืน ส่วนเรื่องสุดท้าย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอข่าวสารของจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ไปแล้ว เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบต่อไป
     นอกจากนี้ในประชุมได้ รายงานให้ทราบเกี่ยวการมาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เช่น นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอสัตหีบ นายสำเริง หมอนวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง (อุตสาหกรรมนุเคราะห์) อำเภอบ้านบึง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล และนางลัดดา ยอดขันธ์ สรรพากรภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สรรพากรภาค 5 จังหวัดชลบุรี

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.