เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,329,550 hits to-date.   This site has seen 121,329,550 hits to-date.   This site has seen 121,329,550 hits to-date.   This site has seen 121,329,550 hits to-date.   This site has seen 121,329,550 hits to-date.   This site has seen 121,329,550 hits to-date.   This site has seen 121,329,550 hits to-date.   This site has seen 121,329,550 hits to-date.   This site has seen 121,329,550 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย พิมพ์

     จังหวัดชลบุรี จัดโครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างสังคมชลบุรีปลอดภัย

Image

 

     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างสังคมชลบุรีปลอดภัย จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี จัดโครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างสังคมชลบุรีปลอดภัย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันบรรเทา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยและบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     สำหรับการจัดกิจรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การแสดงศักยภาพความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ในการเตรียมเครื่องจักรกล ครุภัณฑ์ ยานยนต์ต่างๆ สำหรับช่วยบรรเทาเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยต่างๆ  พร้อมชมนิทรรศการ และการสาธิตอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย การบรรยายพิเศษ ความรู้เรื่องการใช้วิทยุคมนาคม และความรู้เรื่องการใช้สัญญาณไฟวับวาบ การเสวนา หัวข้อ ประชารัฐร่วมใจ สังคมปลอดภัย อุบัติเหตุเป็น “ศูนย์” และกิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้ จำนวน ๔ ฐาน ได้แก่ ฐานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นการแสดงชุดดับเพลิง SCBA ชุดป้องกันสารเคมี ฐานเรียนรู้หลักการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฐานเรียนรู้การผจญเพลิง ฐานปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้บาด เจ็บ นอกจากนี้ยังได้การแสดงนิทรรศการ การสาธิตอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย โดยมูลนิธิและองค์การสาธารณกุศล ที่ดำเนินงานกู้ชีพกู้ภัยของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย
     นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย สานพลังประชารัฐ ร่วมสร้างสังคมชลบุรีปลอดภัยจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน  ให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ/องค์กรต่างๆ ในการเตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องจักรกล ยานยนต์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับช่วยบรรเทาเหตุกรณีฉุกเฉิน และสาธารณภัยต่างๆ ทำให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการต่างๆ รู้สึกปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
     สำหรับจังหวัดชลบุรี มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และนำไปวางแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดเครือข่ายการทำงาน ความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดการสาธารณภัยและการบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีระบบปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นระบบ รวดเร็ว และมีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ และในท้ายที่สุดประชาชนในจังหวัดชลบุรีและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.