เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,330,970 hits to-date.   This site has seen 121,330,970 hits to-date.   This site has seen 121,330,970 hits to-date.   This site has seen 121,330,970 hits to-date.   This site has seen 121,330,970 hits to-date.   This site has seen 121,330,970 hits to-date.   This site has seen 121,330,970 hits to-date.   This site has seen 121,330,970 hits to-date.   This site has seen 121,330,970 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ปคม.ประกาศสงครามการค้ามนุษย์ พิมพ์

     ปคม.ร่วมสมาคมภริยาฑูตประจำประเทศไทย ประกาศสงครามการค้ามนุษย์ จัดโครงการ “18 ต้องห้าม” หวังลดปัญหาการค้าประเวณี ล่อลวงเยาวชน โดยเฉพาะทางโลกโซเชียล ระบุชลบุรี “พื้นที่สีแดง” ต้องรณรงค์ลดปัญหาด้วยการสร้างความเข้าใจในกลุ่มเยาวชน ชี้ปัจจุบันสถานการณ์ชลบุรีลดลง จะมีเพียงการค้าประเวณีในกลุ่มชาวต่างชาติกันเองที่เริ่มมีการแพร่ระบาด กำหนดระดมแผน 5 P ป้องกัน ปราบปราม กวาดล้าง ช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

Image

 

     วันนี้ (30 พ.ค.) ที่โรงแรมดิวารี ชายจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บังคับการกองปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “18 ต้องห้าม” ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ การรับรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ การถูกล่อลวง และสภาพปัญหาที่มีความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมถึงการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่อาจก่อให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมหรือค่า นิยมที่ไม่เหมาะสม จนส่งผลไปถึงปัญหาการค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ให้กับผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบไปด้วย นาง ลูเซีย คอสตานตินี่ (Madam Lucia Costantini) นายกสมาคมภริยาทูตประจำประเทศไทย ตัวแทนจากศูนย์คุ้มครองเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชลบุรี คณะครู อาจารย์ และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมกว่า 200 คน
     พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง ผบก.ปคม.เปิดเผยว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง และซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยรวดเร็ว จึงก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบหรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสม อาทิ การบริโภควัตถุนิยม การใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเกินตัว การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุอาจนำไปสู่การขายบริการทางเพศ การค้าประเวณี หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กหญิงและชายที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่มีการใช้สื่อออนไลน์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และมีปริมาณมากขึ้น
     ซึ่งกรณีเหล่านี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมาก พร้อมออกนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งด้านการป้องกัน ดำเนินคดี คุ้มครองช่วยเหลือ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเข้าใจในการรณรงค์และต่อต้าน ด้วยการประกาศสงครามการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม “18 ต้องห้าม” ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาง ปคม.ได้ร่วมกับสมาคมภริยาทูตประจำประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการป้องกัน การใช้สื่อในทางที่ถูกต้อง เพื่อกำจัดและลดความเสี่ยงต่อปัญหาดังกล่าว
     พล.ต.ต.กรไชย เปิดเผยอีกว่าสำหรับปัญหาการค้ามนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ สีแดง เหลือง เขียว โดยพื้นที่ชลบุรีถือว่าอยู่ในประเภท “สีแดง” ซึ่งมีปัญหาแต่จากมาตรการที่เข้มข้นทำให้ปัญหาการค้ามนุษย์ และการค้าประเวณีลดลง จะเหลือเพียงปัญหา การล่อลวงหรือการค้าประเวณี ในกลุ่มชาวต่างชาติที่มีการซื้อขายกันเอง ซึ่งกรณีนี้ทาง ปคม.จะดำเนินการตามมาตรการเข้มข้นตามนโยบาย 5 P  คือ ป้องกัน ปราบปราม กวาดล้าง ช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมภาคสังคม ซึ่งจะทำให้ปัญหาลดลงต่อไป...

Image

Image

Image

Image

Image

Image

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.