เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,327,435 hits to-date.   This site has seen 121,327,435 hits to-date.   This site has seen 121,327,435 hits to-date.   This site has seen 121,327,435 hits to-date.   This site has seen 121,327,435 hits to-date.   This site has seen 121,327,435 hits to-date.   This site has seen 121,327,435 hits to-date.   This site has seen 121,327,435 hits to-date.   This site has seen 121,327,435 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน พิมพ์

     คณะกรรมการเข้าประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

Image 

     ที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จิร จักกะพาก รอง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นางพัชณี สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด ทูบีนัมเบอร์วัน นำโดย นายสินชัย  ถนอนสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เข้าประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
     ซึ่งครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินเก็บคะแนนในระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เก็บคะแนนการประเมินผลและนำไปรวมกับคะแนนการนำเสนอผลงานระดับประเทศอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะต้องไปนำเสนอผลงานที่ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 และเมื่อสามารถรักษามาตรฐานระดับเงินตรงนี้ไว้ได้ถึง 3 ปี ก็จะสามารถก้าวขึ้นไปในระดับทองได้ ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ได้ดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มาตั้งแต่ปี 2553 และนำโครงการมาเป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมได้จัดขึ้นตามความถนัด ความสนใจ ให้สมาชิกใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ครอบครัว และชุมชน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.