เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 121,329,382 hits to-date.   This site has seen 121,329,382 hits to-date.   This site has seen 121,329,382 hits to-date.   This site has seen 121,329,382 hits to-date.   This site has seen 121,329,382 hits to-date.   This site has seen 121,329,382 hits to-date.   This site has seen 121,329,382 hits to-date.   This site has seen 121,329,382 hits to-date.   This site has seen 121,329,382 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ทต.บางพระ พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

Image

     ที่  ห้องปรุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมนายกเทศมนตรีได้ขอมติความเห็นในการที่เทศบาลจะทำการก่อสร้าง เทศบาลเทศบาลขึ้นใหม่ที่อยู่ด้านหลังศูนย์พลาสมา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนที่มาติดต่องาน ซึ่งในที่ประชุมก็มีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ จากนั้นผู้อำนวยการกองต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในช่วงต้นปี ที่ได้จัดทำให้กับชาวชุมชน อาทื โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า โครงการบางพระร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก โครงการกีฬาเสริมสุขภาพ โครงการสืนสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะปัญหา ความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อที่คณะผู้บริหารจะได้นำไปเสนอต่อสภาและจัดทให้กับชุมชนต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 25 พฤษภาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.