• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 113,948,132 hits to-date.   This site has seen 113,948,132 hits to-date.   This site has seen 113,948,132 hits to-date.   This site has seen 113,948,132 hits to-date.   This site has seen 113,948,132 hits to-date.   This site has seen 113,948,132 hits to-date.   This site has seen 113,948,132 hits to-date.   This site has seen 113,948,132 hits to-date.   This site has seen 113,948,132 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อำเภอหนองใหญ่ จัดโครงการลานวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ พิมพ์

     นายอำเภอหนองใหญ่ พร้อมด้วย เยี่ยมชมงานลานวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ สินค้าโอทอป ขนมไทย อาหารไทยพื้นบ้าน และงานฝีมือของนักเรียน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

Image

     นายพิสิษฐ. สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอหนองใหญ่ พร้อมด้วยนากมล เลิศประเสริฐเวช นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นำคณะข้ารายการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยี่ยมชมงานลานวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เป็นการจัดการแสดงสินค้าโอทอป ขนมไทย อาหารไทยพื้นบ้าน ผัก ผลไม้สดจากชาวสวนโดยตรง และงานฝีมือของนักเรียน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม และโรงเรียนพิทยรังสีอีกด้วย
     นายพิสิษฐ. สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอหนองใหญ่ เปิดเผยว่า อำเภอหนองใหญ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการกิจกรรมนันทนาการ สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้เกิดการประกอบอาชีพ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเป็นการมุ่งเน้นให้เยาวชนและคนในชุมชนใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ นักเรียนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างสร้างความสามารถ คิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมและนำเสนอต่อสาธารณชน ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้พบปะสังสรรค์ของคนครอบครัว คนในชุมชน หน่วยงานราชการ ซึ่งนำไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จึงได้จัดโครง “ลานวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้” ซึ่งจะใช้พื้นที่บริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหนองใหญ่  เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมโดยกำหนด จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา  15.00-20.00 น.
     สำหรับ "ลานวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้" เป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาชุมชน การดำรงชีวิต  กระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแรงบันดาลใจ ในการประกอบอาชีพ    เพื่อเป็นการกระตุ้นรายได้ให้กับคนในชุมชน และเป็นสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้เรียนรู้จากประสบการจริงในด้านการผลิตสินค้าจากงานฝีมือ การทำอาหาร ขนมไทย และ ยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ความสนใจในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ รวมถึงการให้ผู้ผลิตซื้อขายโดยตรงกับผู้บริโภค สอดแทรกความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้วัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดขยะที่ย่อยสลายยากซึ่งนำไปสู่ภาวะโลกร้อน 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 20 มีนาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.