• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 113,948,974 hits to-date.   This site has seen 113,948,974 hits to-date.   This site has seen 113,948,974 hits to-date.   This site has seen 113,948,974 hits to-date.   This site has seen 113,948,974 hits to-date.   This site has seen 113,948,974 hits to-date.   This site has seen 113,948,974 hits to-date.   This site has seen 113,948,974 hits to-date.   This site has seen 113,948,974 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางชลบุรี พิมพ์

     อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ และมอบหลักการบริหาร ความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก  สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม

Image

     วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ และมอบหลักการบริหาร ความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก  สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ณ เรือนจำกลางชลบุรี  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี โดยมีนายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี  และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ
     พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ เปิดเผยว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้บัญชาการเรือนจำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย 3 ส. ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ สะอาด สุจริต และเสมอ รวมถึง 7 ก. ได้แก่ กักขัง แก้ไข ยึดหลักกฎหมาย วางกรอบ กลั่นกรอง ให้กำลังใจ และกลับตัว โดยระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา การดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี และเรือนจำแห่งนี้พึงจะเปิดใหม่และมีความพร้อมและทันสมัยที่สุดของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบัน มีพื้นที่กวางขวาง มีผู้ต้องขังถึง 7,313 คน ซึ่งการเดินทางมาในครั้งได้ได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขัง ดูแลอาคาร สถานที่ ห้องน้ำ ระบบสุขะอนามัยต่างๆ รวมทั้งโภชนาการอาหาร การกินพบว่ามีสภาพที่ดีเยี่ยม เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัย มีการฝึกพละศึกษา ฝึกสวนสนาม ฝึกออกกำลังกาย ฝึกงาน  ฝึกอาชีพ สินค้าและผลิตภัณฑ์หลายอย่าง ที่ผลิตจากข้างใน ด้วยความดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวิทยากรจากภายนอก มีงานหลายด้านที่เด่นๆ เป็นงานปูนปั้น งานเหล็กดัด หรืองานด้านสาธารณูปโภค ก็มีการใช่บ่อบำบัดน้ำเสีย และก็มีการดูดน้ำขึ้นมาทำให้น้ำเป็นที่สะอาดขึ้น ผ่านกระบวนการคัดกรอง ก็ถือว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุดก็คือมาดูแลผู้ต้องขัง คนเหล่านี้เป็นผู้ที่ก้าวผิด คิดพลาด เจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่ดูแล เอาใจใส่ สนใจเข้าฝึกงาน ฝึกอาชีพ อบรมบมนิสัยสั่งสอน เพื่อว่าวันหนึ่งเขาพ้นโทษไป ก็จะได้คืนกลับไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอีกครั้งหนึ่ง
     นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม เรือนจำกลางชลบุรี เพื่อรับทราบบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และรับฟังปัญหาอุปสรรค สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในเรือนจำ ตลอดจนตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังภายในเรือนจำด้วย หลังจากนั้นได้ทำการเปิดห้องรับประทานอาหาร และจัดอาหารมื้อกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางชลบุรี ตลอดทั้งเป็นจุดรับรองวิทยากร และหน่วยงานภายนอกที่เข้าศึกษาดูงาน ในการตรวจเยี่ยมภายในเรือนจำ ได้มีสถานที่พักผ่อน และรับประทานอาหาร และเพื่อเป็นการลดรายจ่ายทางครองครัวของเจ้าหน้าที่ สอดรับกับมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง ทั้งยังส่งผลให้เกิดขวัญ และกำลังใจในการทำงาน และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 20 มีนาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.