• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 113,948,420 hits to-date.   This site has seen 113,948,420 hits to-date.   This site has seen 113,948,420 hits to-date.   This site has seen 113,948,420 hits to-date.   This site has seen 113,948,420 hits to-date.   This site has seen 113,948,420 hits to-date.   This site has seen 113,948,420 hits to-date.   This site has seen 113,948,420 hits to-date.   This site has seen 113,948,420 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สนง.เกษตร ชลบุรี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน พิมพ์

     สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดฯ ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน

Image

     เมื่ออังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 4 ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
     สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดอบรม โดยจะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึง 20 กรกฎาคม 2561 นี้
     นายธนิต ภิญญากรณ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ดำเนินการ 11 อำเภอ 115 ชุมชน โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกร หรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 23,000 ราย เฉลี่ยชุมชนละ 200 ราย ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 3 วัน/หลักสูตร/รุ่น เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถรวมกลุ่มเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ในเงื่อนไขที่กำหนด โดยภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มไม่เกิน 300,000 บาทต่อชุมชน เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ
     นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดเวทีฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอ รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการให้ทันเวลาและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ โดยจังหวัดชลบุรี โดยโครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้จนสามารถดำเนินโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้สามรถปรับตัวอยู่ร่วมกับบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 20 มีนาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.