• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,153,204 hits to-date.   This site has seen 111,153,204 hits to-date.   This site has seen 111,153,204 hits to-date.   This site has seen 111,153,204 hits to-date.   This site has seen 111,153,204 hits to-date.   This site has seen 111,153,204 hits to-date.   This site has seen 111,153,204 hits to-date.   This site has seen 111,153,204 hits to-date.   This site has seen 111,153,204 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ม.บูรพา จัดโครงการ เดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พิมพ์

     ม.บูรพา ร่วมสมาคมศิษย์เก่า ม.บูรพา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 63 ปี และโครงการ เดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

Image

     วันนี้ (15 มิ.ย.61) รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 63 ปี และโครงการ เดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.รัชนี ชังชู อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะประธานโครงการ ฯ, อาจารย์เสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ร่วมในการแถลงข่าว ณ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี
     รศ.ดร.วัชรินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 63 ปี ในวันที่ 8 ก.ค. 2561 ซึ่งทุกปีมหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมที่ปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณี คือ กิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข 63 มหาวิทยาลัยบูรพา และการทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ รวมทั้งตักบาตรอาหารแห้ง ซึ่งในปีนี้ยังมีพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 และพิธีมอบโล่สมนาคุณผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย, พิธีมอบเข็มผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี 2561 ฯลฯ
     "ในปีนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพา ยังร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า จัดโครงการ เดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา หาทุนก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สามารถรองรับการให้บริการทางการแพทย์แก่สังคม ชุมชน และบุคคลทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพ"
     โดยกำหนดกิจกรรมแบ่งออกเป็น วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. วิ่งระยะทาง 5 กม. และเดิน-วิ่ง Fun Run ระยะทาง 3 กม. ซึ่งตั้งเป้าไว้จำนวน 2,000 คน แต่มีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก จึงต้องรับเพิ่มเป็น 3,000 คน
     ดร.รัชนี ชังชู อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ เผยเพิ่มเติมว่ากิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม., วิ่งระยะทาง 5 กม., เดิน-วิ่ง Fun Run 3 กม. แบ่งกลุ่มอายุในการแข่งขันออกเป็น ชาย-หญิง อายุ 15-29 ปี, อายุ 30-39 ปี, อายุ 40-49 ปี, อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยทุกประเภทจะมีค่าสมัครคนละ 500 บาท ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อและเบอร์วิ่งในวันที่ 7 ก.ค.2561 ณ อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี ชั้น 1 โดยเสื้อจะมี 2 แบบ คือ แบบมีแขนและแบบแขนกุด
     สำหรับรางวัลและเหรียญที่ระลึกวิ่งระยะทาง 10.5 กม. มีรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ถ้วยรางวัลประเภท ชาย-หญิง ประเภทละ 15 รางวัล, วิ่งระยะทาง 5 กม. มีรางวัลที่ 1 และที่ 2 ถ้วยรางวัลประเภท ชาย-หญิง ประเภทละ 10 รางวัล และถ้วยรางวัลพิเศษ 4 รางวัล รวมทั้งสิ้น 54 ถ้วยรางวัล ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังได้รับเหรียญที่ระลึกอีกด้วย
     สำหรับเส้นทาง เดิน-วิ่ง ระยะทาง 10.5 กม. เริ่มจากสนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไป-กลับ โรงแรม S2 บางแสน วิ่งระยะทาง 5 กม. เริ่มจากสนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไป-กลับ วงเวียนบางแสน และเดินวิ่ง ระยะทาง 3 กม. ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
     โดยกำหนดการ “เดิน-วิ่ง” เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มพิธีเปิดการแข่งขันเวลา 04.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 05.00 น. และมอบรางวัลในเวลา 07.00 น.
     ด้านอาจารย์เสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เผยว่า เนื่องจากในปีนี้มีกิจกรรม เดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข จึงได้ขยับกิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข โดยจะปล่อยตัวนักวิ่งจากเชิงเขาสามมุขมายังมหาวิทยาลัยบูรพา ในเวลา 05:30 น. โดยจะมีรถบัสรับนักวิ่งจากมหาวิทยาลัยบูรพา ไปส่งเชิงเขาสามมุข ซึ่งเป็นจุดสตาร์ท ตั้งแต่เวลา 03.30 น. คาดว่า ผู้เข้าวิ่งประเพณีเขาสามมุขในปีนี้จะมีมากกว่า 1,000 คน
     ขณะที่รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เผยว่าในโอกาสครบรอบ 63 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในการนำเสนอภาพลักษณ์และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพา ทำให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้ง่าย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายวสันต์ บุญสมทบ ชื่อผลงาน บูโค่และเพื่อน (Bu Co), รางวัลชมเชย 3 รางวัล คือ น.ส.นางสาวณัฐชมธร จังพัฒนวงศ์ ชื่อผลงาน มะบู (Mabuu), นายชัชชล วรรณศิริ ชื่อผลงาน น้องพลิ้ว (Priw) และนายภานุวัฒน์ เสงี่ยม ชื่อผลงาน พี่สุข น้องแสน (Suk, Sand)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.