• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,153,708 hits to-date.   This site has seen 111,153,708 hits to-date.   This site has seen 111,153,708 hits to-date.   This site has seen 111,153,708 hits to-date.   This site has seen 111,153,708 hits to-date.   This site has seen 111,153,708 hits to-date.   This site has seen 111,153,708 hits to-date.   This site has seen 111,153,708 hits to-date.   This site has seen 111,153,708 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
คบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง พิมพ์

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดโครงการ คบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง

Image

     ที่  ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ได้มีการจัดโครงการ คบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมของนักเรียนให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัย รักความพอเพียง สมารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรค์และมีคุณธรรม บ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดโดยใช้ภาพวาดอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ให้สื่อไปถึงคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ เช่น มือใช้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์  เท้าจะก้าวย่างเส้นทางการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ส่วนสมองก็จะไม่มีความคิดในเรื่องของการคตโกง เป็นต้น

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.