• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,153,035 hits to-date.   This site has seen 111,153,035 hits to-date.   This site has seen 111,153,035 hits to-date.   This site has seen 111,153,035 hits to-date.   This site has seen 111,153,035 hits to-date.   This site has seen 111,153,035 hits to-date.   This site has seen 111,153,035 hits to-date.   This site has seen 111,153,035 hits to-date.   This site has seen 111,153,035 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทน.แหลมฉบังเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พิมพ์

     กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและการป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๑

Image

     ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังทั้ง ๔ เขต  มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่น หรือเกิดข้อพิพาทระหว่างกันขึ้น อันจะทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข จึงให้กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และการป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๑ หลักสูตร “การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙” ในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง  โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ เรวัติ  เขียวสนิท รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์โยธี  มัคนา หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ คน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.