• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 111,147,814 hits to-date.   This site has seen 111,147,814 hits to-date.   This site has seen 111,147,814 hits to-date.   This site has seen 111,147,814 hits to-date.   This site has seen 111,147,814 hits to-date.   This site has seen 111,147,814 hits to-date.   This site has seen 111,147,814 hits to-date.   This site has seen 111,147,814 hits to-date.   This site has seen 111,147,814 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
มหาวิทยาลัยยุคไทยแลนด์ 4.0 พิมพ์

     รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติในการบรรยาย หัวข้อ  มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

Image

     ที่ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรศ.ดร.สมชาย  ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้เกียรติในการบรรยาย หัวข้อ  มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0  ในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสู่การบริหารจัดการภายใต้พันธกิจของอุดมศึกษาให้ตอบโจทย์      การพัฒนาบัณฑิตตามความต้องการของประเทศ และเป็นนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ตามนโยบายของ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิต พัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้อุดมศึกษาไทยปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนเป้าหมายการรับผู้เรียนใหม่ให้มีทั้ง นักเรียน นักศึกษา คนทำงานและคนสูงอายุ ด้วยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังคงด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่สมดุลย์ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อสร้างฐานการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคตสู่การเรียนรู้ตลอด

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.